مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت بررسی 5 نمونه مشابه هتل(طرح معماری4)نقشه های اتوکدی و 3d خانه مسکونی 2 واحده.یک واحدش بصورت دوبلکسدانلود مقاله کامل آزمایشگاه معماریدانلود مقاله استانداردهای ساختمان كتابخانهدانلود تحقیق استخر شنای المپیك 2008 چیندانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانهادانلود پروژه پیرامون یك شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلهادانلود مقاله دیوارهای موازیمبانی نظری و پیشینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه منابع انسانیمبانی نظری و پیشینه کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسطمبانی نظری و پیشینه کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطیمبانی نظری و پیشینه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانیمبانی نظری و پیشینه کیفیت زیست محیطی نواحی روستاییمبانی نظری و پیشینه گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگرمبانی نظری و پیشینه گزارشگری و صورتهای مالیمبانی نظری و پیشینه مبانی نظری و وپیشینه پژوهش تقاضاي نيروي كار زنان (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه مبلمان شهری و عملکرد پیاده راهمبانی نظری و پیشینه محافظه کاریمبانی نظری و پیشینه مدل کسب‌ و کار الکترونیکی در صنعت گردشگریمبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندانمبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریمبانی نظری و پیشینه مدیریت روستاییمبانی نظری و پیشینه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتریمبانی نظری و پیشینه مسوؤليت اجتماعي شرکت هامبانی نظری و پیشینه مسئوليت اجتماعی شرکت ها
بورس|اِچ اف|hfb
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار آماده دریافت می باشد.

مقدمه

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

پذیرش شركتها در بورس

دهد

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراكنده قانونی، نشان می

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار

مادة 1. تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.

1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.

2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

مادة 7: تصمیمات هیأت پذیرش تا 10 روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.

كلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مكلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در كوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.