دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی🔗پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی🔗پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی🔗پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری ترجمه و تالیف دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی🔗مبانی نظری نانو فناوری و نانو در معماری🔗تحقیق با موضوع آبرفت🔗تحقیق با موضوع بیماری ام اس ms🔗پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل یازدهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل نهم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل چهارم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل سوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل دوم کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل اول کتاب حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر سیدحسین سجادی و هاشم علی صوفی🔗پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه🔗پاورپوینت فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه🔗پاورپوینت فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه🔗پاورپوینت فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه🔗طرح آگهی ترحیم مادر جدید psd🔗پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف دکتر یحیی حساس یگانه
دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی,دانلود فایل word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی,دانلود فایل ورد بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی,دانلود فایل بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی,بهینه سازی پیش بینی لینک در شبک|اِچ اف|hfb
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان دانلود فایل ورد word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی آماده دریافت می باشد.

فرمت فایل اصلی : فایل ورد قابل ویرایش

89 صفحه

امروزه محبوبیت سایت های شبکه های اجتماعی در بین افراد غیر قابل انکار است، سایت هایی که امکانات زیادی را برای ارتباطات بین افراد در اختیار کاربران قرار می دهند. یکی از مشکلات اساسی در آنالیز این نوع شبکه ها پیش بینی ارتباطات جدید بین افراد شبکه می باشد.

روش فازی به عنوان یکی از روش های مطرح در هوش مصنوعی، راه ساده ای را برای ساخت نتیجه ی صریح، مبهم، نویزدار و مفقود شده را مهیا می سازد. در نتیجه منطق فازی به ابزاری برای مدل کردن پیچیدگی های دنیای واقعی بدل شده است. این مدل ها معمولا از موارد مشابه خود بسیار دقیق تر بوده و نتایج دقیق تری به ما ارائه می دهند. به همین دلیل منطق فازی پتانسیل لازم برای ارئه ی لینک پیشنهادی دقیق تر را خواهد داشت و چارچوبی که در این تحقیق ارائه خواهیم داد بر اساس این منطق توسعه خواهد یافت.

با توجه به رویکرد های فوق ما در این تحقیق با ارائه ی چارچوبی پیشنهادی جهت ارائه ی الگوریتمی هوشمند بر اساس ترکیب منطق فازی با الگوریتم های CN، Jaccard ، PAکهالگوریتم هایی برای پیش بینی لینک در گراف اجتماعی هستند، سعی در بهبود نتایج حاصله نمودیم. بررسی نتایج حاصله نشان داد که الگوریتم پیشنهادی دقت بیشتری در پیش بینی لینک داشته اما به دلیل وجود مراحل فازی و دفازی سازی، سرعت کمتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی:

پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی- منطق فازی- الگوریتم های پیش بینی لینک بر مبنای شباهت


۱۰ چکیده
۱۱ فصل اول: مقدمه و طرح مسئله
۱۲ ۱-۱-مقدمه
۱۳ ۱-۲- شبکه های اجتماعی
۱۴ ۱-۳-تحلیل شبکه های اجتماعی
۱۶ ۱-۴- مقدمه ای برای منطق فازی
۱۹ ۱-۵- بیان مسئله
۲۲ ۱-۶- توصیف ریاضی مسئله پیش بینی لینک ها
۲۳ ۱-۷- ساختار تحقیق

۲۴ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
۲۵ ۲-۱- مقدمه
۲۵ ۲-۲-مفاهیم اولیه در زمینه پیشنهاد لینک در شبکه
۲۵ ۲-۲-۱- گراف
۲۵ ۲-۲-۲-گراف اجتماعی
۲۶ ۲-۲-۳- تحلیل شبکه‌های اجتماعی
۲۷ ۲-۲-۴-منابع داده کاوی در شبکه های اجتماعی
۲۷ ۲-۳- انواع روش های پیش بینی لینک
۲۸ ۲-۳-۱- الگوریتم های بر مبنای شباهت
۲۹ ۲-۳-۱-۱-شاخص شباهت محلی
۲۹ ۱٫ روش همسایگان مشترک (CN)
۲۹ ۲٫ شاخص سالتون
۳۰ ۳٫ شاخص جاکارد
۳۰ ۴٫ شاخس سورنسن
۳۰ ۵٫ شاخص HPI
۳۰ ۶٫ شاخص HDI
۳۱ ۷٫ شاخص LHN1
۳۱ ۸٫ شاخص PA
۳۱ ۹٫ شاخص AA
۳۲ ۱۰٫ شاخص تخصیص منابع (RA)
۳۲ ۲-۳-۱-۲- شاخص های شباهت سراسری
۳۲ ۱٫ روش کتز
۳۳ ۲٫ شاخص LHN2
۳۳ ۳٫ شاخصACT
۳۴ ۴٫ روش کسینوسی بر مبنای
۳۴ ۵٫ روش RWR
۳۵ ۶٫ روش SimRank
۳۵ ۷٫ روش MFI
۳۶ ۲-۳-۱-۳- شاخص های شباهت شبه محلی
۳۶ ۱٫ شاخص
۳۷ ۲٫ روش گام برداشتن تصادفی محلی (LRW)
۳۷ ۳٫ روش گام برداشتن تصادفی انطباقی (SRW)
۳۸ ۲-۳-۲-متدهای بیشترین احتمال
۳۸ ۲-۳-۲-۱-روش های مبتنی بر بیش ترین احتمال
۳۸ ۱٫ مدل ساختار سلسله مراتبی
۴۱ ۲٫ مدل بلاک احتمالی (SBM)
۴۲ ۲-۴-منطق فازی
۴۲ ۲-۴-۱- مدل فازی متغیرها
۴۴ ۲-۴-۲- تعریف متغیر زبانی
۴۵ ۲-۴-۳-روش چهار مرحله ای استفاده از منطق فازی
۴۶ ۲-۴-۴- عملیات بر روی مجموعه های فازی
۴۶ ۲-۴-۴-۱-عملگر مکمل
۴۷ ۲-۴-۴-۲- عملگر اجتماع
۴۸ ۲-۴-۴-۳-عملگر اشتراک
۴۹ ۲-۴-۵- رابطه بین مجموعه های فازی
۴۹ ۲-۴-۶- ترکیب روابط فازی
۴۹ ۲-۴-۷-اتصال دهنده ها
۵۱ ۲-۴-۸-رابطه ایجاب
۵۱ ۲-۴-۹-رابطه استنتاج
۵۲ ۲-۵- مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پیشنهاد لینک

۶۰ فصل سوم:روش پیشنهادی
۶۱ ۳-۱- مقدمه
۶۱ ۳-۲- روش پیشنهادی
۶۴ ۳-۲-۱- تشریح ورودی های سیستم فازی
۶۶ ۳-۲-۲- فازی سازی پارامترهای ورودی سیستم فازی پیشنهادی
۶۸ ۳-۲-۳- قوانین پایگاه دانش سیستم فازی
۷۱ ۳-۲-۴- خروجی سیستم فازی پیشنهادی
۷۱ ۳-۳- جمع بندی

۷۳ فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
۷۴ ۴-۱- مقدمه
۷۴ ۴-۲- مشخصات پایگاه داده مورد استفاده:
۷۵ ۴-۳-آماده سازی داده ها و شبیه سازی روش پیشنهادی
۷۸ ۴-۴-روش ارزیابی نتیجه خروجی
۸۰ ۴-۵- مقایسه ی نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی و روش های CN و Jaccard
۸۱ ۴-۶- جمع بندی و نتیجه گیری

۸۳ فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۴
۵-۱- نتیجه گیری
۸۵ ۵-۲- کارهای آینده

۸۶ فهرست مراجع
۹۰ Abstract